logo.gif, 0 kB

jméno
varieta
barva
pohlaví
dat. naroz.chovnost
DKK/DLK
matka/otec
 
   B vrh Kren von TurnitzMalinoisNeuvedeno--Ostatní-
-
ASTON Belafra
BAGYRA ADONIS Tomanland
   C vrh King RegentMalinoisNeuvedeno--Ostatní-
-
J'FOX z Lounského chovu
BRIGHT BERRY Belrott
   K vrh Kawai KaitoMalinoisNeuvedeno--Ostatní-
-
CIRO Malevil Bohemia
NOBLESA GEMMA Kwanah
   X vrh KwanahMalinoisNeuvedeno--Ostatní-
-
RODIN van de Vaardekenshoeve
PIA Kwanah
   Y vrh KwanahMalinoisNeuvedeno--Ostatní-
-
BALKAN Sammar Bohemia
PERCHTA Kwanah
   Z vrh KwanahMalinoisNeuvedeno--Ostatní-
-
ISAAK of the Beautiful Black One
NISHKA Kwanah
bottom.gif, 1 kB