logo.gif, 0 kB

SELECT g.ID, g.ID AS ID,g.TitulyPredJmenem AS TitulyPredJmenem,g.TitulyZaJmenem AS TitulyZaJmenem,g.Jmeno AS Jmeno,CASE WHEN g.DatNarozeni="0000-00-00" THEN "-" ELSE DATE_FORMAT(g.DatNarozeni,"%d.%m.%Y") END AS DatNarozeni,CASE WHEN g.DatUmrti="0000-00-00" THEN "-" ELSE DATE_FORMAT(g.DatUmrti,"%d.%m.%Y") END AS DatUmrti,g.UmrtiKomentar AS UmrtiKomentar,g.CisloZapisu AS CisloZapisu,g.PCisloZapisu AS PCisloZapisu,g.Cip AS Cip,g.Tetovani AS Tetovani,g.ZdravotniKomentar AS ZdravotniKomentar,g.ZubyKomentar AS ZubyKomentar,g.ChovnyKomentar AS ChovnyKomentar,g.Posudek AS Posudek,g.Zkousky AS Zkousky,g.TitulyKomentar AS TitulyKomentar,g.Zavody AS Zavody,g.Oceneni AS Oceneni,g.oID AS oID,g.mID AS mID,g.Komentar AS Komentar,g.Zkousky AS Zkousky,g.Posudek AS Posudek,g.PosledniZmena AS PosledniZmena,g.cervenaVloha AS cervenaVloha,g.delkaOcasu AS delkaOcasu,g.zakazChovu AS zakazChovu,g.zakazChovuText AS zakazChovuText,pohlavi.Nazev AS Pohlavi,IFNULL(plemeno.Nazev,"-") AS Plemeno,varlata.Nazev AS Varlata,skus.Nazev AS Skus,chrup.Nazev AS Zuby,chovnost.Nazev AS Chovnost,barva.Nazev AS Barva,cervenaVloha.Nazev AS CervenaVloha,delkaOcasu.Nazev AS DelkaOcasu,go.Jmeno AS oJmeno,go.ID AS oId,gm.Jmeno AS mJmeno,gm.ID AS mId FROM pes as g LEFT JOIN ciselnik AS plemeno ON (g.Plemeno=plemeno.Hodnota && plemeno.Nazev!="!Typ!" && plemeno.Typ="plemeno") LEFT JOIN ciselnik AS chovnost ON (g.Chovnost=chovnost.Hodnota && chovnost.Nazev!="!Typ!" && chovnost.Typ="chovnost") LEFT JOIN ciselnik AS varlata ON (g.Varlata=varlata.Hodnota && varlata.Nazev!="!Typ!" && varlata.Typ="varlata") LEFT JOIN ciselnik AS skus ON (g.Skus=skus.Hodnota && skus.Nazev!="!Typ!" && skus.Typ="skus") LEFT JOIN ciselnik AS chrup ON (g.Zuby=chrup.Hodnota && chrup.Nazev!="!Typ!" && chrup.Typ="chrup") LEFT JOIN ciselnik AS pohlavi ON (g.Pohlavi=pohlavi.Hodnota && pohlavi.Nazev!="!Typ!" && pohlavi.Typ="pohlavi") LEFT JOIN ciselnik AS barva ON (g.Barva=barva.Hodnota && barva.Nazev!="!Typ!" && barva.Typ="barvy") LEFT JOIN ciselnik AS cervenaVloha ON (g.cervenaVloha=cervenaVloha.Hodnota && cervenaVloha.Nazev!="!Typ!" && cervenaVloha.Typ="cervenaVloha") LEFT JOIN ciselnik AS delkaOcasu ON (g.delkaOcasu=delkaOcasu.Hodnota && delkaOcasu.Nazev!="!Typ!" && delkaOcasu.Typ="delkaOcasu") LEFT JOIN pes as go ON g.oID=go.ID LEFT JOIN pes as gm ON g.mID=gm.ID WHERE g.ID= LIMIT 1
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 1' at line 1
SELECT Zdroj, Datum, Komentar, epilepsieZdroj.Nazev AS ZdrojNazev FROM nemoci LEFT JOIN ciselnik AS epilepsieZdroj ON (epilepsieZdroj.Hodnota=Zdroj && epilepsieZdroj.Nazev!='!Typ!' && epilepsieZdroj.Typ='epilepsie') WHERE pID= AND Nemoc='epilepsie'
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND Nemoc='epilepsie'' at line 1
SELECT Zdroj, Datum, Komentar, epilepsieZdroj.Nazev AS ZdrojNazev FROM nemoci LEFT JOIN ciselnik AS epilepsieZdroj ON (epilepsieZdroj.Hodnota=Zdroj && epilepsieZdroj.Nazev!='!Typ!' && epilepsieZdroj.Typ='epilepsie') WHERE pID= AND Nemoc='rakovinaZaludku'
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND Nemoc='rakovinaZaludku'' at line 1
SELECT zdravi.Typ AS Typ, ciselnik.Nazev AS TypText, zdravi.Vysledek AS Vysledek, zdravi.Komentar AS Komentar, CASE WHEN zdravi.Datum="0000-00-00" THEN "-" ELSE DATE_FORMAT(zdravi.Datum,"%d.%m.%Y") END AS Datum, CONCAT_WS(" ",uzivatel.TitulyPrefix, uzivatel.Jmeno, uzivatel.Prijmeni, uzivatel.TitulySuffix) AS Veterinar FROM zdravi LEFT JOIN ciselnik ON (zdravi.Typ = ciselnik.Hodnota && ciselnik.Typ = "zdravi") LEFT JOIN uzivatel ON (zdravi.Veterinar = uzivatel.ID) WHERE zdravi.pID= ORDER BY ciselnik.Nazev, zdravi.Datum
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY ciselnik.Nazev, zdravi.Datum' at line 11
SELECT uzivatel.ID AS ID, uzivatel.CHS AS CHS, uzivatel.Telefon AS Telefon, Email AS Email, uzivatel.Www AS Www, uzivatel.Ulice AS Ulice, uzivatel.Mesto AS Mesto, uzivatel.PSC AS PSC, uzivatel.Sdileni as Sdileni, uzivatel.Stat AS Stat, CONCAT_WS(" ",uzivatel.TitulyPrefix, uzivatel.Jmeno, uzivatel.Prijmeni, uzivatel.TitulySuffix) AS clovek FROM chovatel LEFT JOIN uzivatel ON chovatel.uID = uzivatel.ID WHERE pID=
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6
SELECT uzivatel.ID AS ID, uzivatel.CHS AS CHS, uzivatel.Telefon AS Telefon, uzivatel.Email AS Email, uzivatel.Www AS Www, uzivatel.Ulice AS Ulice, uzivatel.Mesto AS Mesto, uzivatel.PSC AS PSC, uzivatel.Sdileni as Sdileni, uzivatel.Stat AS Stat, CONCAT_WS(" ",uzivatel.TitulyPrefix, uzivatel.Jmeno, uzivatel.Prijmeni, uzivatel.TitulySuffix) AS clovek FROM majitel LEFT JOIN uzivatel ON majitel.uID = uzivatel.ID WHERE pID= && Soucasny=1
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '&& Soucasny=1' at line 6
SELECT uzivatel.ID AS ID, uzivatel.CHS AS CHS, uzivatel.Telefon AS Telefon, uzivatel.Email AS Email, uzivatel.Www AS Www, uzivatel.Ulice AS Ulice, uzivatel.Mesto AS Mesto, uzivatel.PSC AS PSC, uzivatel.Sdileni as Sdileni, uzivatel.Stat AS Stat, CONCAT_WS(" ",uzivatel.TitulyPrefix, uzivatel.Jmeno, uzivatel.Prijmeni, uzivatel.TitulySuffix) AS clovek FROM majitel LEFT JOIN uzivatel ON majitel.uID = uzivatel.ID WHERE pID= && Soucasny=0
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '&& Soucasny=0' at line 6

,

Varieta: Barva:
Pohlaví: Datum narození:
Datum úmrtí: Důvod úmrtí:
Pův. číslo zápisu:
Další č. zápisu:
Tetování: Čip:
Chovnost:
Zdraví:
Skus: Chrup:
Zuby komentář:
Chovatel(é):
Majitel(é):

Rodokmen ( 3  4  5  6  7  generací)
Koeficient příbuznosti:
SELECT pes.ID AS ID, pes.Jmeno AS Jmeno, pes.oID AS oID, pes.mID AS mID FROM pes WHERE pes.ID= LIMIT 1
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 1' at line 3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tituly


Bonitační posudek


Výstavní ocenění
SELECT v2p.Trida, CASE WHEN v2p.Oceneni=0 THEN 100 ELSE v2p.Oceneni END AS Oceneni, v2p.Poradi, v2p.Titul, v2p.TitulyDodatky, v2p.OV, v2p.KrV, v2p.NV, v2p.KLV, v2p.KLVM, v2p.VSV, v2p.VSVM, v2p.CAJC, v2p.CAC, v2p.resCAC, v2p.CACA, v2p.resCACA, v2p.CWC, v2p.CACIB, v2p.resCACIB, v2p.NSwR, v2p.NPwR, v2p.BOB, v2p.BOS, v2p.CSK, v2p.NejV, v2p.Zwml, v2p.NejP, v2p.NejF, v2p.NejMP, v2p.NejVP, v2p.BOV, v2p.BOJ, vystava.ID, vystava.Typ, vystava.Misto, DATE_FORMAT(vystava.Datum,"%d.%m.%Y") AS Datum, vystava.Datum AS sDatum FROM v2p LEFT JOIN vystava ON v2p.vID=vystava.ID WHERE v2p.pID= ORDER BY sDatum
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY sDatum' at line 4


Další výstavní ocenění


Zkoušky


Závody


Poznámka


Fotografie


Sourozenci
Sourozeni nebyli nalezeni


Potomci
SELECT pes.ID AS ID, pes.Jmeno AS Jmeno, pes.oID as oID, pes.mID as mID, pes.DatNarozeni as pDA, pes.plemeno AS Plemeno, CASE WHEN pes.DatNarozeni="0000-00-00" THEN "-" ELSE DATE_FORMAT(pes.DatNarozeni,"%d.%m.%Y") END AS DatNarozeni, CASE WHEN pes.DatUmrti="0000-00-00" THEN "-" ELSE DATE_FORMAT(pes.DatUmrti,"%d.%m.%Y") END AS DatUmrti, rodic.Jmeno as Rodic, rodic.ID as RodicID, plemeno.Nazev as Varieta, pohlavi.Nazev as Pohlavi, barva.Nazev as Barva, pes.TitulyPredJmenem AS TitulyPredJmenem, pes.TitulyZaJmenem AS TitulyZaJmenem, pes.UmrtiKomentar AS UmrtiKomentar FROM pes LEFT JOIN pes AS rodic ON pes.oID=rodic.ID LEFT JOIN ciselnik AS pohlavi ON (pes.Pohlavi=pohlavi.Hodnota && pohlavi.Nazev!="!Typ!" && pohlavi.Typ="pohlavi") LEFT JOIN ciselnik AS plemeno ON (pes.Plemeno=plemeno.Hodnota && plemeno.Nazev!="!Typ!" && plemeno.Typ="plemeno") LEFT JOIN ciselnik AS barva ON (pes.Barva=barva.Hodnota && barva.Nazev!="!Typ!" && barva.Typ="barvy") WHERE pes.mID= GROUP BY pes.ID ORDER BY pDA, LEFT(pes.Jmeno,1), pes.Pohlavi, pes.Jmeno, oID
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'GROUP BY pes.ID ORDER BY pDA, LEFT(pes.Jmeno,1), pes.Pohlavi, pes.Jmeno' at line 17
Potomci nebyli nalezeni

Zpět na seznam Naposledy upraveno dne:
bottom.gif, 1 kB